کادو خاص فروشگاه ساز

وزیر اقتصاد پرونده کاهش نرخ سود بانکی را بست

وزیر اقتصاد بالاخره آب پاکی را روی دست همه ریخت و صراحتا گفت در شرایط فعلی نمی توانیم نرخ سود بانکی را کاهش دهیم. به این ترتیب باید پرونده نرخ سود بانکی را در همین اولین شب زمستان مختومه بدانیم البته تا اطلاع ثانوی محاسبه آنلاین سود کوتاه مدت و بلند مدت بانک ها به […]