کادو خاص فروشگاه ساز
فرمول اجاره تغییر نمیکند

فرمول اجاره تغییر نمی کند

…وی با بیان این‌که فرمول ۳۰ هزار تومان یک میلیون تومان، عرفی است که بین مردم رایج شده است گفت: با بخشنامه، آیین‌نامه، تلقین و صحبت، عرف معمول بین مردم قابلیت تغییر پیدا نمی‌کند. شاید کاهش …

وزیر اقتصاد پرونده کاهش نرخ سود بانکی را بست

وزیر اقتصاد بالاخره آب پاکی را روی دست همه ریخت و صراحتا گفت در شرایط فعلی نمی توانیم نرخ سود بانکی را کاهش دهیم. به این ترتیب باید پرونده نرخ سود بانکی را در همین اولین شب زمستان مختومه بدانیم البته تا اطلاع ثانوی محاسبه آنلاین سود کوتاه مدت و بلند مدت بانک ها به […]