کادو خاص فروشگاه ساز
محاسبه شاخص توده بدنی bmi

شاخص توده بدنی (BMI) چیست و محاسبه آنلاین آن

شاخص توده بدنی مقیاسی برای اندازه گیری میزان تناسب وزن نسبت به قد فرد است. این شاخص از طریق حاصل تقسیم وزن بر مجذور قد فرد محاسبه می شود. روش های مختلفی برای اندازه گیری شاخص توده بدنی استفاده می شود به جز تقسیم وزن بر قد که آن هم می تواند مقیاس های مختلفی داشته باشد…
محاسبه آنلاین شاخص توده بدنی یا بی ام آی (BMI)