کادو خاص فروشگاه ساز
اقتصادی

در انتظار معجزه اقتصادی

اثر قیمت نفت، توافق هسته‌ای و سیاست‌های دولت بر اقتصاد ایران
نگاه استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن بوستون آمریکا دکتر کامران دادخواه
نزدیک ۲ سال پیش دولت دکتر روحانی اقتصاد ایران را در وضعی بسیار اسفناک تحویل گرفت: رشد اقتصادی منفی و نرخ بیکاری دو رقمی همراه با تورم ۴۰ درصدی. در دوره دولت قبلی درآمد نفتی ایران حدود ٧٠٠ میلیارد دلار و از نقطه نظر قدرت خرید برابر…